Результати моніторингу кваліметричної моделі оцінювання дітей старшого дошкільного віку на 28.05.2020

/Files/images/montoring_2020/1.png

Вивчення рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку проведено 25.05.2020

в групах старшого віку: №3 – 19 дітей, №6 – 18 дітей, №7 логопедичній групі – 8 дітей. Всього обстежено 45 дітей. В жовтні місяці діагностику проведено на 46 дітей, в травні місяці обстежено 45 дітей, 1 дитина вибула з ЗДО. Дані моніторингові дослідження розраховані на дітей, які йдуть до школи, а це 45 дітей.

Бали оцінювання Жовтень 46 дітей Травень 45 дітей
компетенція сформована в повній мірі 15 33% 23 51%
компетенція сформована в достатній мірі 21 46% 14 31%
компетенція сформована посередньо 9 19% 7 16%
компетенція сформована мінімально 1 2% 1 2%
компетенція не сформована 0 0% 0 0%
Фактор Критерій Бали оцінювання
4 бали компетенція сформована в повній мірі 3 бали компетенція сформована в достатній мірі 2 бали компетенція сформована посередньо 1 бал компетенція сформована мінімально 0 балов компетенція не сформована
кіль кість % кіль кість % кіль кість % кіль кість % кіль кість %
І. Фізичний розвиток й здоров’я дитини 1.Біологічна зрілість (вага, зріст) 32 71% 13 29% - - - - - -
2. Здоров’я збережувальна компетенція 26 58% 18 40% 1 2% - - - -
3. Особистісно-оцінна компетенція 23 51% 21 47% 1 2% - - - -
ІІ. Соціальний розвиток 4.Родинно-побутова-компетенція 20 45% 24 53% 1 2% - - - -
5. Соціально-комунікативна компетенція 18 40% 23 51% 4 9% - - - -
ІІІ. Природничо-екологічний розвиток 6. Природничо- екологічна компетенція 11 24% 28 62% 6 14% - - - -
IV. Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток 7.Предметно- практична компетенція 17 38% 21 47% 7 15% - - - -
8. Художньо- продуктивна компетенція 17 38% 23 51% 5 11% - - - -
V. Ігрова діяльність 9. Ігрова компетенція 33 73% 12 27% - - - - - -
VI. Сенсорно-пізнавальний розвиток 10. Сенсорно- пізнавальна компетенція 10 22% 29 64% 6 14% - - - -
11. Математична компетенція 8 18% 30 67% 7 15% - - - -
VII. Мовленнєвий розвиток 12.Комунікативна компетенція 13 29% 30 67% 2 4% - - - -
13. Мовленнєва компетенція 15 34% 25 55% 5 11% - - - -

Результативна робота педагогів груп старшого дошкільного віку:№3 Джегеріс О.Є, Сенченко К.С; №6 Колосова О.А., Кузнецової Н.О., та логопедичної групи №7 Втулкіної В.А., Жукової Л.П., вчителя-логопеда Балкової О.М., які використовували у своїй роботі ефективні методи та прийоми, дали можливість дітям активно мислити, висловлювати свою думку, займатися пошуковою діяльністю, проявляти творчість, тобто оволодівати технологією життєтворчості. Аналіз якості освітнього процесу, рівня сформованості компетентностей дітей дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, за підсумками навчального року дає підстави вважати, що діти засвоїли програму, робота була вагомою та результативною, як результат – якісна підготовка дітей до навчання в школі.

Виходячи з вищезазначеного, вихователям рекомендовано:

1. Активно впроваджувати інноваційні методи та прийоми для підвищення пізнавальної активності дітей.

2. Забезпечити батьківські інформаційні стенди необхідною консультативно-просвітницькою інформацією.

3. Проводити роз’яснювальну роботу з батьками дітей щодо систематичного відвідування дітьми ЗДО, необхідності роботи з дітьми вдома з розвитку пізнавальної сфери та розвитку мовлення.

Аналіз компетентності дітей закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 18 «Космос» за 2019-2020 навчальний рік

Відповідно до річного плану роботи ЗДО на 2019-2020 навчальний рік, з метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в ЗДО №18 «Космос»була проведена педагогічна діагностика рівня компетентності дітей молодшого та середнього дошкільного віку.

В результаті діагностики з’ясовано, що вся навчально-виховна робота з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина», методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу з дітьми дошкільного віку та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти. Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу у всіх вікових групах, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів та запитів дітей. В групах створені предметно-розвивальне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види їх активності.

Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми молодшого та середнього дошкільного вікуузагальнені в таблицях.

Аналіз компетентності дітей груп молодшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі оцінювання:№5 – 18 дитина, №8 – 16 дітей

В жовтні 2019 року продіагностувало – 35 дітей, в травні 2020 року – 34 дитини.

Бали оцінювання Жовтень 35 дітей Травень 34 дитини
компетенція сформована в повній мірі 9 26% 24 70%
компетенція сформована в достатній мірі 13 37% 6 18%
компетенція сформована посередньо 8 23% 2 6%
компетенція сформована мінімально 5 14% 2 6%
компетенція не сформована 0 0% 0 0%

/Files/images/montoring_2020/2.png

Аналіз компетентності дітей групи № 4 середнього дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі оцінювання.

В жовтні 2019 року продіагностувало – 16 дітей, в травні 2020 року – 15 дітей.

Бали оцінювання Жовтень 16 дітей Травень 15 дітей
компетенція сформована в повній мірі 0 0% 10 67%
компетенція сформована в достатній мірі 7 44% 2 13%
компетенція сформована посередньо 6 37% 2 13%
компетенція сформована мінімально 3 19% 1 7%
компетенція не сформована 0 0% 0 0%

/Files/images/montoring_2020/3.png

За результатами моніторингу можна зробити висновки, що процент компетенцій дошкільників на ІІ півріччя – у межах норми, переважає повна сформованість компетенцій, відсоток сформованості у порівнянні з І півріччям значно вищий. Вихователі відповідально і об’єктивно поставились до результатів дослідження. Сформованість компетенцій зростає поступово і сумлінна та систематична робота протягом року дала плідні результати у ІІ півріччі. За результатами обстеження було виявлено, що питанню сформованості життєдіяльності приділена значна увага.

Вихователям рекомендовано:

– надавати перевагу індивідуальним формам роботи з дітьми, які мають низький рівень засвоєння вимог програми, розвитку психічних процесів та не систематично відвідують ЗДО;

– здійснювати диференційований підхід за рівнем розвитку дітей при підборі завдань;

– підвищити ефективність співпраці з батьками щодо розумового та психічного розвитку дітей, якісної підготовки до школи та систематичного відвідування дітьми ЗДО;

– до плану роботи з самоосвіти включити опрацювання методичних рекомендацій з усіх розділів програми з метою удосконалення знань щодо форм , змісту та методів освітньої роботи з дошкільниками.

Результати моніторингу кваліметричної моделі оцінювання дітей старшого дошкільного віку на 28.10.2019

/Files/photogallery/202.png

Моніторинг оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі проведено з 23.09.2019 по 25.10.2019. Всі групи старшого дошкільного віку №3, №6, та логопедична група №7 вчасно надали картки на перевірку.

Дослідження проводились за Протоколом, у якому в балах оцінювались компетенції дітей, орієнтуючись на зміст Базового компонента дошкільної освіти.

Моніторинг проведено в групах старшого віку №3 (20 дітей), №6 (17 дітей), логопедичній групі №7 (9 дітей старшого дошкільного віку), всього обстежено 46 дітей.

Бали оцінювання Група старшого віку №3 20 дітей Група старшого віку №6
17 дітей
Логопедична група №7
9 дітей
Високий рівень 7 35 % 5 29% 3 33%
Достатній рівень 9 45 % 10 59% 2 22%
Середній рівень 4 20 % 2 12% 3 33%
Низький рівень 0 0 % 0 0% 1 12%
Протокол оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку
Фактор Критерій Бали оцінювання
4 бали компетенція сформована в повній мірі 3 бали компетенція сформована в достатній мірі 2 бали компетенція сформована посередньо 1 бал компетенція сформована мінімально 0 балов компетенція не сформована
кіль кість % кіль кість % кіль кість % кіль кість % кіль кість %
І. Фізичний розвиток й здоров’я дитини 1.Біологічна зрілість (вага, зріст) 15 33% 28 61% 1 2% 2 4% - -
2. Здоров’я збережувальна компетенція 6 14% 32 69% 8 17% - - - -
3. Особистісно-оцінна компетенція 4 9% 31 67% 11 24% - - - -
ІІ. Соціальний розвиток 4.Родинно-побутова-компетенція 4 9% 32 69% 10 22% - - - -
5. Соціально-комунікативна компетенція 1 2% 32 69% 9 20% 4 9% - -
ІІІ. Природничо-екологічний розвиток 6. Природничо- екологічна компетенція - - 27 59% 16 35% 3 6% - -
IV. Предметно-практична діяльність та художньо-естетичний розвиток 7.Предметно- практична компетенція - - 25 55% 18 39% 3 6% - -
8. Художньо- продуктивна компетенція - - 23 50% 21 46% 2 4% - -
V. Ігрова діяльність 9. Ігрова компетенція 4 9% 38 82% 4 9% - - - -
VI. Сенсорно-пізнавальний розвиток 10. Сенсорно- пізнавальна компетенція - - 25 55% 19 41% 2 4% - -
11. Математична компетенція - - 16 35% 26 56% 4 9% - -
VII. Мовленнєвий розвиток 12.Комунікативна компетенція 1 2% 31 67% 12 27% 2 4% - -
13. Мовленнєва компетенція - - 22 48% 23 50% 1 2% - -

Висновки: процент сформованості компетенцій дошкільників на І півріччя – у межах норми, переважає достатній рівень сформованості.

Вихователям рекомендовано:

- здійснювати диференційований підхід за рівнем розвитку дітей при підборі завдань;

- планувати та проводити групову та індивідуальну роботу зі звукової культури мовлення;

- надавати перевагу індивідуальним формам роботи з дітьми, які мають низький рівень засвоєння вимог програми, розвитку психічних процесів та не систематично відвідують ЗДО;

- підвищувати ефективність співпраці з батьками щодо розумового та психічного розвитку дітей, якісної підготовки до школи та систематичного відвідування дітьми ЗДО;

- забезпечити якісну різнобічну підготовку дітей до школи.

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 94

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.