Атестація пед.працівників

/Files/images/golovna/1/_1.JPG

2020-2021н.р

Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап діяльності закладу дошкільної освіти. Атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів закладу освіти.
Атестація педагогічних працівників закладудошкільної освітипроводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30, Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 - 18550, Типового положення про атестацію педагогічних працівників, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року N 1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 року N 1135 згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В ЗДО складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

Протягом 2020/2021 н.р. з метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів заплановано направити на курси підвищення кваліфікації при при Донецькому обл. ІППО м. Краматорська.: вихователів Алексанову Н.В, Колосову О.А., Солдатенко Ю.Є; вихователя-методиста Петрухіну Т.А.

Заплоновано провести атестацію вихователів:

‒ Жукова Л.П.,

‒ Кропатіна Г.В.,

‒ Норова С.Е.;

‒ практичного психолого Шевченко Л.О.

ВІДКРИТІ ПОКАЗИ РІЗНИХ ВИДІВ РОБОТИ З ДІТЬМИ,
КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГЛЯДИ
№з/п Форми роботи з дітьми Термін Виконавець
1 Інтегроване заняття по сталому розвитку з елементами дослідницької діяльності «Щоб здоров’я міцне мати слід про нього добре дбати, шкідливу їжу не вживати» Листопад Жукова Л.П. вихователь
2 Заняття-гра з використанням методу піскової терапії «Щоб навчатись, розвиватись – будемо в пісочку гратись» Жовтень Кропатіна Г.В. вихователь
3 Тематичне заняття для дітей старшого дошкільного віку з національно-патріотичного виховання «Батьківщина — рідна Україна» Листопад Норова С.Е. вихователь
4 Заняття спрямоване на розвиток обдарованості дітей старшої вікової групи по темі: «Пригоди Лунтіка» Січень Шевченко Л.О. практичний психолог

Хід атестації педагогічних кадрів у закладі перебуває на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надається методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечується контроль за її проведенням: своєчасно і організовано проведені засідання атестаційної комісії. В між атестаційний період вивчається система роботи педагогів шляхом відвідування занять, інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, проведення анкетування, що дає змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій.

До роботи в атестаційній комісії залучаються найбільш компетентні, висококваліфіковані педагоги навчального закладу.

Атестація базується на принципах:

- демократизму;

- гуманності та доброзичливого ставлення;

- об’єктивності;

- відкритості;

- загальності;

- всебічності;

- систематичності;

- колегіальності;

-доступності та гласності;

- безперервної освіти і самовдоско­налення.

Атестація педагогічних працівників – це визначення їх відповідності посаді, яку вони займають, рівня кваліфікації.

Мета атестації:

- активізація творчої професійної діяльності;

- стимулювання безперервної спеціальної і загальної освіти;

- якісної роботи;

- підвищення відповідальності за результати навчання і виховання;

- забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної роботи.

Умови атестації:

- наявність спеціальної освіти;

- підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів;

- володіння державною мовою в обсязі, необхідному для виконання професійних обов'язків.

Роботу, пов’язану з проведенням атестацій, розбито на окремі пункти:

‒ ознайомлення педагогів, зокрема тих, які підлягають черговій або позачерговій атестації, з норма­тивними документами про атестацію;

‒ складання плану курсової під­готовки на наступний навчальний рік;

‒ підготовка наказу про створен­ня атестаційної комісії – тут слід реалізувати принцип демократизму та колегіальності.

Під час складання графіка проходження атестації враховується:

‒ проходження педагогічним працівником попередньої атестації;

‒ необхідність атестації тих, хто не був атестований в черговому порядку за останні 5 років;

‒ можливість педагогічних працівників на перенесення терміну чергової атестації;

‒ можливість педагогічних працівників атестуватися без попереднього проходження підвищення кваліфікації;

‒ можливість позачергової атестації тих, хто бажає підвищити раніше встановлену категорію або кваліфікаційний розряд;

‒ можливість позачергової (за ініціативою адміністрації) атестації тих, хто в міжатестаційний період знизив рівень своєї професійної діяльності;

‒ вивчення роботи вихователів, які атестуються;

‒ проведення нарад з питань атестації, засідань методичних комісій, звітів на робочих місцях, відкритих уроків, виховних та позакласних заходів;

‒ узагальнення матеріалів та на­писання характеристик педагогів;

‒ ознайомлення з характеристиками кожного педагога, що атестується, співбесіда з ним, оцінювання його роботи педколективом;

‒ подання до атестаційної комісії при міському (районному) органі державного управління освітою до­кумента про надання, підтвердження (непідтвердження) педагогічним працівником кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєння педагогічного звання, а «також про відповідне моральне і матеріальне заохочення (нагородження грамотою, відзначення премією);

‒ видання наказу про результати атестації, ознайомлення з ним колективу педагогів, які атестувались та подання виписки з наказу про підсумки атестації до бухгалтерії.

Кiлькiсть переглядiв: 41

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.